• Chukysotphcm hướng dẫn các bạn 3 bước thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng Lần đầu. Thay vì phải mất công chờ đợi, xếp hàng, đi lại, hiện nay doanh nghiệp muốn phát hành hóa đơn điện tử đã có thể tiến hành việc nộp thông báo phát hành Hóa đơn điện tử trực tuyến trên hệ thống iHTKK hoặc eTax của Tổng cục thuế.

  3 bước nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng Lần đầu

  1. Thực hiện thông báo phát hành trên hóa đơn điện tử trên HTKK

  • Download bộ cài phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế và cài vào máy tính

  • Vào giao diện HTKK và đăng nhập bằng mã số thuế doanh nghiệp

  • Chọn menu Hệ thống/Thông tin doanh nghiệp/Người nộp thuế điền thông tin chính xác của doanh nghiệp, sau đó ấn GHI.

  3 bước nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng Lần đầu

  • Vào mục Hóa đơn và chọn Thông báo phát hành hóa đơn.

  3 bước nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng Lần đầu

  • Khi cửa sổ kỳ tính thuế xuất hiện: điền ngày tháng là ngày doanh nghiệp sẽ gửi TB01/AC cho Cơ quan thuế.

  3 bước nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng Lần đầu

  • Nhập đầy đủ và chính xác thông tin trên tờ khai TB01/AC, sau đó ấn GHI.

  3 bước nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng Lần đầu

  • Chọn Kết xuất và chọn Kết xuất XML để lưu vào máy tính.

  Ví dụ: Sau khi nhấn kết xuất, lưu vào đường dẫn sau: D:\HoaDon\ThongBaoThue\HAN-0104128565000-01_TBAC-D13062019-L00.xml

  Lưu ý: Tên file cứ để mặc định khi phần mềm kết xuất và tên các Thư mục chứa file KHÔNG được đặt tên thư mục theo kiểu Tiếng Việt có dấu.

  Kết quả cuối cùng của bước 1 là file Thông báo Phát hành Hóa đơn (TB01/AC) dạng XML.

  >> Xem thêm: https://chukysotphcm.net/fpt-einvoice/

  2. Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên trang của tổng cục thuế

  • Vào các trang nộp thuế online: https://nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn (tùy theo doanh nghiệp nộp tờ khai qua trang nào) và ĐĂNG NHẬP bằng Mã số thuế. (Chi tiết DN nộp trang nào, có thể xem thông báo  trên iHTKK của Tổng Cục Thuế http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp)

  • Chọn Tài khoản, sau đó chọn “Đăng ký thêm tờ khai“

  • Tick chọn “Thông báo phát hành hóa đơn” và Tiếp tục

  • Vào mục “Nộp tờ khai”, sau đó tải lên fife thông báo “XML” vừa được lưu ở bước 2.1

  Kết quả của bước 2 là việc doanh nghiệp tải thành công file Thông báo Phát hành hóa đơn đuôi XML trên trang nộp thuế online.

  >> Xem thêm: https://hoadondientutphcm.wordpress.com/2020/12/19/chuyen-doi-hoa-don-dien-tu/

  3. Nộp Hóa đơn mẫu, Quyết định sử dụng và Thông báo phát hành hóa đơn bản word qua mạng

  Hồ sơ cần chuẩn bị trước bước này gồm:

  Mẫu hóa đơn: Hóa đơn mẫu và Hóa đơn chuyển đổi mẫu in màu.

  Thông báo phát hành hóa đơn: TB01/AC theo TT32 bản word và TB01/AC làm trên phần mềm HTKK phiên bản mới nhất và in từ HTKK ra để có mã vạch.

  Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

  • Vẫn trên trang nộp thuế online nhantokhai.gdt.gov.vn , vào mục Tra cứu / TB01/AC – chọn “Thông báo phát hành hóa đơn“

  3 bước nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng Lần đầu

  • Nhấn nút Gửi phụ lục và tiến hành gửi File word các hồ sơ đã chuẩn bị trước bước này.

  3 bước nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng Lần đầu

  Lưu ý:

  • Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử: In ra ký thủ trưởng đơn vị và đóng dấu tròn rồi scan hoặc chụp ảnh lại để Chèn vào trang 1-3 của File word Phụ lục thông báo.

  • Hóa đơn mẫu Chèn vào vào  trang 4 của File word Phụ lục thông báo

  • Hóa đơn chuyển đổi mẫu Chèn vào trang 5 File word Phụ lục thông báo

  • Sau khi thực hiện xong File phụ lục thông báo thì cũng lưu vào cùng đường dẫn với tờ khai TB01/AC để tiện tra cứu về sau.

  >> Xem thêm: http://viettelca.eklablog.com/tra-cuu-thong-tin-doanh-nghiep-moi-thanh-lap-chinh-xac-nhat-a204623728

  Sau khi gửi tờ khai và phụ lục thành công, sau 02 ngày anh/chị truy cập:

  http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html tra cứu thông tin về TB01/AC đã được Cơ quan thuế cập nhập hay chưa.

  Nếu cần hỗ trợ, tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ với chukysotphcm qua thông tin sau:

  Thông tin liên hệ:

  Dịch vụ hóa đơn điện tử cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu.

  Hoá Đơn Điện Tử

  Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0932 780 176

  Website: https://chukysotphcm.net/hoa-don-dien-tu/


  your comment
 • Bài viết này chukysotphcm chia sẻ đến các bạn Ba trường hợp huỷ hoá đơn điện tử đã kê khai thuế GTGT đầu ra mới nhất.

  Ba trường hợp huỷ hoá đơn điện tử đã kê khai thuế GTGT đầu ra

   

  Một số trường hợp sau khi bên bán xuất hoá đơn, khách hàng yêu cầu trả lại hàng hoá hoặc sửa lại nội dung hoá đơn điện tử thì kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ từng trường hợp để thực hiện huỷ hoá đơn điện tử đã kê khai đầu ra đối với hoá đơn chưa gửi khách hàng, chưa kê khai thuế GTGT hay đã kê khai thuế đầu ra chính xác.

  1. Căn cứ pháp lý huỷ hoá đơn điện tử đã xuất

  • Nghị định 51/2010/NĐ-CP  ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định rõ:

  Điều 17: Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

  1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

  2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

  Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

  • Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung xử lý hoá đơn như sau:

  Điều 9: Xử lí đối với hóa đơn điện tử đã lập

  1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

  Điều 20: Xử lý đối với hóa đơn đã lập

  1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

  3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

  • Khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

  Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

  EFY Việt Nam sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện quy trình xử lý hoá đơn điện tử theo mỗi trường hợp riêng đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

  Ba trường hợp huỷ hoá đơn điện tử đã kê khai thuế GTGT đầu ra

  Trường hợp huỷ hoá đơn điện tử đã xuất chưa gửi khách hàng

  Áp dụng đối với trường hợp kế toán doanh nghiệp, tổ chức thực hiện xuất hoá đơn, ký điện tử nhưng kịp thời phát hiện ra sai sót trước khi chưa gửi khách hàng, hoặc đơn vị chưa kịp gửi hoá đơn cho khách hàng thì phát sinh thay đổi về việc khách hàng huỷ hợp đồng, không nhận hàng hoá.

  Như vậy, đơn vị thực hiện lập biên bản thoả thuận huỷ/thu hồi hoá đơn điện tử vừa lập có ghi rõ nội dung giải trình và tự ký, đóng dấu, lưu trữ. Do hoá đơn điện tử đã xuất chưa được gửi cho bên mua nên biên bản thoả thuận không cần thiết có chữ ký của người mua, đơn vị tự cam kết chịu trách nhiệm về nội dung này.

  Trường hợp thông tin trên hoá đơn điện tử cũ bị sai sót thì đồng thời với việc lập biên bản thoả thuận huỷ/thu hồi hoá đơn cũ còn kèm theo xuất bổ sung hoá đơn thay thế với nội dung chính xác.

  >> Xem thêm: https://chukysotphcm.net/mau-bien-ban-huy-hoa-don-dien-tu/

  Trường hợp huỷ hoá đơn điện tử đã xuất nhưng chưa kê khai thuế GTGT đầu ra

  Hoá đơn điện tử đã xuất, ký điện tử, gửi cho khách hàng phát hiện có sai sót hoặc bên mua trả lại hàng hoá, huỷ dịch vụ nhưng cả hai bên chưa kê khai thuế GTGT thì thực hiện như sau:

  Lập bộ hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản thoả thuận về việc huỷ/thu hồi hoá đơn điện tử sai sót được ký điện tử hoặc ký đóng dấu đỏ của hai bên

  •  Hoá đơn điện tử thay thế: tại Hoá đơn điện tử thay thế có ghi “Hoá đơn này thay thế cho hoá đơn số …ký hiệu…ngày/tháng/năm”

  Trường hợp đặc biệt thông tin bị sai là tên, địa chỉ của bên mua nhưng mã số thuế không thay đổi thì kế toán doanh nghiệp, tổ chức có thể thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 26/2015/TT-BTC chỉ lập văn bản thoả thuận điều chỉnh giữa hai bên mà không cần lập hoá đơn mới thay thế.

  >> Xem thêm: https://hoadondientutphcm.wordpress.com/2020/12/22/thue-vat-la-gi-tong-hop-nhung-cau-hoi-moi-nhat-ve-thue-gtgt/

  Trường hợp huỷ hoá đơn điện tử đã xuất, đã kê khai thuế GTGT đầu ra hoặc bên mua đã kê khai thuế GTGT đầu vào

  Đối với hoá đơn điện tử sau khi hai bên kê khai thuế GTGT mới phát hiện ra sai sót, hoặc bên mua trả lại một phần/toàn bộ hàng hoá đã mua thì thực hiện xử lý như sau:

  • Trường hợp phát hiện ra sai sót: Hai bên thực hiện ký văn bản thoả thuận điện tử hoặc giấy; xuất hoá đơn điện tử điều chỉnh mới. Kế toán cần lưu ý tại Hoá đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm.

  • Trường hợp bên mua trả lại một phần/toàn bộ hàng hoá: Kế toán bên mua xuất hoá đơn trả lại hàng bán cho bên bán có ghi rõ “Hàng hoá trả lại cho người bán do sai quy cách, không đảm bảo chất lượng”.

  • Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn thì bên bán phải huỷ hoá đơn theo biên bản thoả thuận có ký xác nhận hai bên. Hoá đơn điện tử đã huỷ phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu.

  Doanh nghiệp cần nắm vững những trường hợp hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế GTGT đầu ra ở trên để có thể áp dụng cho doanh nghiệp khi cần trong trường hợp khi có sai sót.

  >> Xem thêm: https://hoadondientutphcm.wordpress.com/2020/12/19/chuyen-doi-hoa-don-dien-tu/

  Mọi thông tin tư vấn, hỗ trợ trực tiếp xin liên hệ:

  Thông tin liên hệ:

  Dịch vụ hóa đơn điện tử cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu.

  Hoá Đơn Điện Tử

  Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0932 780 176

  Website: https://chukysotphcm.net/hoa-don-dien-tu/


  your comment
 • Bài viết này chukysotphcm sẽ hướng dẫn các bạn cách Tra cứu thông tin doanh nghiệp mới thành lập chính xác nhất.

   

  Đối với mỗi đơn vị hoạt động kinh doanh thì việc tra cứu thông tin doanh nghiệp của đối tác khi ký hợp đồng, hay khi nhận được hóa đơn là điều vô cùng quan trọng. Quá trình tra cứu giấy phép kinh doanh, tra cứu mã số thuế của doanh nghiệp giúp cho các đơn vị có thể điều chỉnh, cập nhật kịp thời những thông tin chính xác, cần thiết. Cụ thể qua bài viết dưới đây.

  1. Tra cứu nhanh thông tin doanh nghiệp

  Đầu tiên, trên trình duyệt máy tính, bạn truy cập vào địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn.

  Đây là trang web thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại đây cho phép mọi người tra cứu thông tin doanh nghiệp qua: mã số thuế, tên doanh nghiệp (bao gồm tên tiếng Việt, tên tiếng Anh và tên viết tắt), loại hình doanh nghiệp, ngày thành lập, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính, các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký,…


  Công cụ tìm kiếm nhanh (tìm kiếm tức thì) là công cụ giúp tìm kiếm hiển thị kết quả ngay sau khi người dùng nhập ít nhất 2 ký tự vào ô “Tìm kiếm”. Công cụ tìm kiếm tức thì được hiển thị trên các ứng dụng trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bao gồm đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử.

  Tra cứu thông tin doanh nghiệp mới thành lập chính xác nhất

  Khi người dùng tích chọn vào một dòng trong nội dung tìm kiếm gợi ý hiển thị trên màn hình, màn hình sẽ hiển thị chi tiết thông tin về doanh nghiệp hay đơn vị trực thuộc tương ứng.

  Kết quả, chi tiết về tên doanh nghiệp, tên doanh nghiệp viết tắt, tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài, mã số doanh nghiệp, mã số nội bộ trong hệ thống, loại hình doanh nghiệp, tình trạng hoạt động, loại hình pháp lý, ngày bắt đầu thành lập, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính.

  Tra cứu thông tin doanh nghiệp mới thành lập chính xác nhất

  Nếu cung cấp mã số thuế (hay mã số doanh nghiệp) thì kết quả khi tìm kiếm ra sẽ có độ chính xác cao hơn và thời gian tra cứu sẽ nhanh hơn vì mỗi doanh nghiệp chỉ có duy nhất 01 mã số thuế.

  2. Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp

  Việc tra cứu MST doanh nghiệp được thực hiện rất đơn giản với 2 bước như sau:

  Bước 1: Truy cập vào trang web chính thức của Tổng Cục Thuế: gdt.gov.vn sau đó chọn “Dịch vụ công”.

  Tiếp theo bạn bấm chọn vào mục “Tra cứu thông tin người nộp thuế” để thực hiện tìm kiếm.

  Tra cứu thông tin doanh nghiệp mới thành lập chính xác nhất

  Bước 2: Nhập vào mã số thuế của doanh nghiệp

  Để kiểm tra thông tin cần thiết, bạn nhập vào Mã số thuế cần tra cứu và gõ chính xác “Mã xác nhận”. Nếu như mã số thuế tồn tại, bạn sẽ có được thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp mà bạn muốn tìm sau khi bấm vào nút “Tra cứu”.

  Tra cứu thông tin doanh nghiệp mới thành lập chính xác nhất

  Tiếp theo bạn bấm chọn vào mục “Tra cứu thông tin người nộp thuế” để thực hiện việc tìm kiếm thông tin.

   

  >> Xem thêm https://chukysotphcm.net/ma-so-thue-doanh-nghiep/

  3. Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp theo một số tiêu chí cụ thể

  Trường hợp nếu bạn muốn thực hiện tìm kiếm thông tin cơ bản của doanh nghiệp theo một số tiêu chí cụ thể thì có thể thực hiện cách thức sau:

  Bước 1: Truy cập vào trang: dichvuthongtin.dkkd.gov.vn.

  Bước 2: Click vào mục “Thông tin về một doanh nghiệp cụ thể” tại phần “Danh mục sản phẩm”. Ngay sau đó, màn hình sẽ chuyển tiếp sang màn hình tìm kiếm nâng cao (Công cụ Tìm kiếm nâng cao giúp người dùng có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí hơn so với tìm kiếm nhanh).

  Tra cứu thông tin doanh nghiệp mới thành lập chính xác nhất

  Bước 3: Điền các thông tin về doanh nghiệp cần tìm vào các mục thuộc các tiêu chí sau:

  – Tên doanh nghiệp, tên doanh nghiệp viết tắt, tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài;

  – Mã số doanh nghiệp, mã số nội bộ trong Hệ thống, loại hình doanh nghiệp;

  – Tên người đại diện theo pháp luật;

  – Địa chỉ trụ sở chính, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã.

  Tra cứu thông tin doanh nghiệp mới thành lập chính xác nhất

  Bước 4: Click vào Mục “Tìm kiếm” để nhận kết quả tìm kiếm theo tiêu chí cụ thể

  Từ danh sách doanh nghiệp hiển thị trên màn hình tìm kiếm, bạn có thể xem được kết quả chi tiết về từng doanh nghiệp bằng cách tích chọn 1 trong các thông tin của doanh nghiệp tại các cột trên màn hình hiển thị kết quả.

  Tra cứu thông tin doanh nghiệp mới thành lập chính xác nhất

   

  >> Xem thêm: http://hoadondientuhcm.e-monsite.com/blog/cach-i-u-ch-nh-hoa-n-i-n-t-theo-thong-t-68-2019-tt-btc.html

  4. Tra cứu thông tin doanh nghiệp để làm gì?

  Khi một doanh nghiệp, hộ kinh doanh có ý định ký kết hợp đồng, hợp tác kinh doanh với 1 đối tác khác thì 2 bên có thể tra cứu những thông tin liên quan (trạng thái hoạt động, ngành nghề kinh doanh, ngày thành lập,… ). Điều này sẽ giúp hiểu rõ hơn về đối tác của mình từ đó đưa ra quyết định phù hợp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

   

  Ngoài các thông tin miễn phí có thể khai thác bằng các công cụ tìm kiếm như trên. Thì các cá nhân, tổ chức cũng có thể truy cập ứng dụng Dịch vụ thông tin trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để khai thác các thông tin có giá trị pháp lý về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: Trạng thái hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Thông tin về một doanh nghiệp cụ thể; Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 3 năm Danh sách doanh nghiệp; Sản phẩm tùy chỉnh, …

   

  Những thông tin này được cung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao sự giám sát của toàn xã hội đối với cộng đồng doanh nghiệp.

  >> Xem thêm: https://hoadondientu.doodlekit.com/blog/entry/11766447/quy-nh-v-tiu-thc-v-k-hiu-trn-ha-n-in-t

   

  Mọi chi tiết cần hỗ trợ, tư vấn thêm xin liên hệ:

  Thông tin liên hệ:

  Dịch vụ hóa đơn điện tử cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu.

  Hoá Đơn Điện Tử

  Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0932 780 176

  Website: https://chukysotphcm.net/hoa-don-dien-tu/


  your comment
 • Thời điểm bắt buộc sử phải dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh được hiểu là chưa thống nhất dẫn đến việc nhiều đơn vị chưa đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử. Cùng xem thực hư thế nào với chukysotphcm nhé.

  Thời điểm áp dụng HĐĐT chưa thống nhất?

  Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tại Điều 35 Nghị định này quy định hiệu lực thi hành như sau:

  “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

  2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

  3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

  4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành”

   

  Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

  7 Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử năm 2020

  https://chukysotphcm.net/quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu/

  Ngày 13/6/2019, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế 2019; khoản 2 Điều 151 Luật này quy định hiệu lực thi hành như sau:

  “2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022”

  Đến ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Tại khoản 3 Điều 26 Thông tư này nêu rõ:

  “3. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”

  Như vậy, có thể thấy cùng quy định về hóa đơn điện tử nhưng 02 văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý thấp hơn là nghị định và thông tư nhưng quy định khác với Luật Quản lý thuế 2019.

  >> Hủy bỏ hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử như thế nào?

  https://chukysotphcm.net/huy-hoa-don-dien-tu/

  Bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện từ từ 01/7/2022

  Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

  Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Trong đó bãi bỏ quy định về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và chỉ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.

  Ngoài ra, tại Điều 60 Nghị định này thì vẫn được phép sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 30/6/2020 đối với hóa đơn đã thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020.

  >> Tổng hợp đầy đủ mẫu hóa đơn điện tử chuẩn, đẹp & hợp lệ

  https://chukysotphcm.net/mau-hoa-don-dien-tu/

  Kết luận: Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022. Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2020.

  Mọi chi tiết xin liên hệ:

  Thông tin liên hệ:

  Dịch vụ hóa đơn điện tử cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu.

  Hoá Đơn Điện Tử

  Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0932 780 176

  Website: https://chukysotphcm.net/hoa-don-dien-tu/


  your comment
 • Thời điểm bắt buộc sử phải dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh được hiểu là chưa thống nhất dẫn đến việc nhiều đơn vị chưa đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử. Cùng xem thực hư thế nào với chukysotphcm nhé.

  Thời điểm áp dụng HĐĐT chưa thống nhất?

  Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tại Điều 35 Nghị định này quy định hiệu lực thi hành như sau:

  “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

  2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

  3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

  4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành”

   

  Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

  7 Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử năm 2020

  https://chukysotphcm.net/quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu/

  Ngày 13/6/2019, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế 2019; khoản 2 Điều 151 Luật này quy định hiệu lực thi hành như sau:

  “2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022”

  Đến ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Tại khoản 3 Điều 26 Thông tư này nêu rõ:

  “3. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”

  Như vậy, có thể thấy cùng quy định về hóa đơn điện tử nhưng 02 văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý thấp hơn là nghị định và thông tư nhưng quy định khác với Luật Quản lý thuế 2019.

  >> Hủy bỏ hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử như thế nào?

  https://chukysotphcm.net/huy-hoa-don-dien-tu/

  Bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện từ từ 01/7/2022

  Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

  Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Trong đó bãi bỏ quy định về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và chỉ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.

  Ngoài ra, tại Điều 60 Nghị định này thì vẫn được phép sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 30/6/2020 đối với hóa đơn đã thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020.

  >> Tổng hợp đầy đủ mẫu hóa đơn điện tử chuẩn, đẹp & hợp lệ

  https://chukysotphcm.net/mau-hoa-don-dien-tu/

  Kết luận: Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022. Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2020.

  Mọi chi tiết xin liên hệ:

  Thông tin liên hệ:

  Dịch vụ hóa đơn điện tử cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu.

  Hoá Đơn Điện Tử

  Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0932 780 176

  Website: https://chukysotphcm.net/hoa-don-dien-tu/


  your comment


  Follow this section's article RSS flux
  Follow this section's comments RSS flux